Rådmann Arvid S. Vallestad kom med en «gave» til Stegaberg i sitt budsjettforslag, en gave lederen i klubben skjønner lite av. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Rådmann Arvid S. Vallestad kom med en «gave» til Stegaberg i sitt budsjettforslag, en gave lederen i klubben skjønner lite av. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

– Kunstgress på Frakkagjerd stadion

I rådmannen sitt forslag til budsjett for 2018 foreslår han at planer om helt ny bane på Frakkagjerd legges bort. Han vil ha kunstgress på stadion. Det får lederen i Stegaberg IL til å undres kraftig.

Rådmann Arvid S. Vallestad forklarer posten i budsjettet:
– Forenklet sagt så tar vi utgiftene med å legge om til kunstgress på hovedbanen slik at vi samtidig får ordnet opp i VA-problemene våre. Klubben og kommunen går så videre i sammen om en 7-erbane med kunstdekke på halve grusbanen. Det betyr at Stegaberg IL vil sitte igjen med midler de kan bruke som de vil, for eksempel med å ruste opp klubbhuset, sier Vallestad.
Det får leder i Stegaberg IL Ole Bugge Jensen til å undres.
– Jeg ser at rådmannen i sitt fremlegg til budsjett kjører sitt eget løp og bruker tall som han bør dokumentere. I tillegg forutsetter han at Stegaberg skal godta hans forslag (om politikerene godkjenner det) uten at dette er behandlet på et årsmøte i klubben vår. Godtar politikerne dette går de samtidig med på rasere tilbudet i,og antageligvis hele friidretten i klubben. De vil samtidig fortelle alle 5-6 åringene som gjerne vil begynne på fotball i Stegaberg, at det neste året er det ikke er plass til dem, sier Bugge Jensen.
Han er spesielt overrasket over at klubben ikke har fått noen av sine innspill med i planane.
– Jeg gleder meg til å gå gjennom grunnlagsmaterialet som idrettskonsulenten ble bedt om å utarbeide når det gjelder veksten og brukstimer. Hvis de tallene er klare må de legges frem både for oss og politikerne for å belyse debatten som nå bør komme. Ingen av innspillene til Stegaberg er tatt med i forslaget, sier lederen.
Rådmannens forslag vil bli politisk behandlet fram mot kommunestyret den 12. desember.