No kan rusbustadane hamne ein annan plass likevel. Husbanken har sagt nei til å vere med å finansiere prosjektet, då løysninga ved Aksdalsvatnet er for dyr.
No kan rusbustadane hamne ein annan plass likevel. Husbanken har sagt nei til å vere med å finansiere prosjektet, då løysninga ved Aksdalsvatnet er for dyr.

Kommunen ser på ny plassering av rusbustadane