Det blir dyrare enn venta å plassere midlertidige rusbustadar ved Aksdalsvatnet. No ser kommunen på alternative plasseringsalternativ.

No kan rusbustadane hamne ein annan plass likevel. Husbanken har sagt nei til å vere med å finansiere prosjektet, då løysninga ved Aksdalsvatnet er for dyr.

Kommunen ser på ny plassering av rusbustadane

Det blir dyrare enn venta å plassere midlertidige rusbustadar ved Aksdalsvatnet. No ser kommunen på alternative plasseringsalternativ.

av Mona Terjesen