Skjermbilde 2017-11-17 kl. 08.43.13

Vinmonopolet «svikter» Tysvær igjen

Styret i Vinmonopolet vedtok 16. november å åpne syv nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2018, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune. Aksdal Senter i Tysvær er ikke et av stedene. Suldal og Hovden er de to som ligger nærmest oss.

Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.

De syv butikkene vil bli lokalisert i:
Nesna i Nordland
Digerneset i Skodje i Møre og Romsdal
Sand i Suldal i Rogaland
Hovden i Bykle i Aust-Agder
Porsgrunn i Telemark
Sætre i Hurum i Buskerud
Moss i Østfold

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha funnet syv flotte steder å åpne butikk neste år. Listen er en god blanding av små, mellomstore og store butikker. Fire kommer i distriktskommuner uten pol fra før, og vil ytterligere bedre tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene. Vi prioriterer også folkerike steder med mye handel, sier administrerende direktør Hilde Britt Mellbye.
Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker.

Enkeltkriteriene
De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:
Detaljhandel, antall millioner og bransjer representert
Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud etc.)
Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Alle de syv butikkene som foreslås etablert i 2018 vil på sikt bidra positivt til selskapets økonomi, men de store butikkene som etableres i større byer (Moss og Porsgrunn) vil bidra mer enn de minste butikkene som av geografiske hensyn foreslås etablert i mindre kommuner (Nesna, Suldal og Bykle).
– Både av hensyn til Vinmonopolets alkoholpolitiske relevans og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere flere økonomisk trygge etableringer i befolkningstette strøk av landet, sier Mellbye.