Billigere barnehage for deg?

FrP i regjering har vært med å innføre billigere barnehager for de med lav husholdningsinntekt. Tjener familien totalt under 500.500 kroner, skal man maksimalt betale seks prosent av inntekten for første barn.

Det betyr at en aleneforelder som tjener 350.000 kroner kan spare tusenvis i året.

50 000 kunne fått billigere barnehage i fjor, men hele 17 000 valgte å ikke søke. Jeg tror ingen sier nei til å spare tusenvis av kroner i året, så her er nok informasjonen fra kommunene for dårlig. Det gjør vondt å se at sårt trengte penger som skulle vært hos lavtlønnede familier i stedet havner hos kommunen, for her blir kommunene belønnet for å gjøre for dårlig informasjonsarbeid. Det blir feil.

I budsjettet for neste år viderefører vi billigere barnehage for de som trenger det mest, og jeg håper langt flere vil benytte den. Hvis du tror noen i din familie har krav på billigere barnehage, så få det sjekket med kommunen din!

Med liberalistisk hilsen

Roy Steffensen
Stortingsrepresentant
Leder av Utdannings- og forskningskomiteen
Fremskrittspartiet