Det nye reinseanlegget er så flott at det rett og slett passar med kunstverk på veggen. Frå venstre ordførar Sigmund Lier, teknisk sjef Bjørn Bruaset og prosjektleiar Johnny Wannberg.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Det nye reinseanlegget er så flott at det rett og slett passar med kunstverk på veggen. Frå venstre ordførar Sigmund Lier, teknisk sjef Bjørn Bruaset og prosjektleiar Johnny Wannberg.

Opning det kan lukte pengar av