Leiar i NAV Marknad Nord-Rogaland Elisabeth Lie Nilsen.
Leiar i NAV Marknad Nord-Rogaland Elisabeth Lie Nilsen.

19 prosent færre ledige i Tysvær

89 personer er nå uten arbeid i Tysvær. Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på hele 19 prosent fra i fjor på samme tid.
Hvis vi sammenligner med i fjor på denne tiden, så har alle kommunene i nord fylket nedgang i ledigheten.

– Og alle ligger fortsatt likt eller under fylkesgjennomsnittet, både når vi ser på antall helt ledige og når vi ser på bruttoledigheten. Sammenlignet med forrige mnd. er det en økning i ledigheten i Vindafjord, mens alle de andre kommunene har stabil eller nedadgående ledighet. Selv om bevegelsene i ledigheten ikke har vært kjempestore – så blir summen av måned etter måned med små bevegelser en god sum til sammen. Det er 748 personer mindre som er ledige nå enn i fjor på samme tiden på Haugalandet. Så bevegelsen er jo betydelig og har stor betydning for distriktet vårt, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser nå slik ut:
Haugesund: 3,9% bruttoledighet
Vindafjord: 3,6% bruttoledighet
Karmøy: 3,3% bruttoledighet
Sauda: 3,0% bruttoledighet
Tysvær: 2,3 % bruttoledighet
Suldal: 1,1% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Vanskelig å spå
– Bildet fremover er litt vanskelig å forutse for distriktet. Vi ser fortsatt ett blandet bilde. Noen spår lyse utsikter for seg og sin bedrift – mens andre fortsatt melder at de ser usikre tider en stund fremover. For november har vi kun mottatt 1 større varsel om permittering, men i tillegg ser vi en del små varsler om permittering. Dette er vanlig nivå for årstiden. Mange av jobbene vi har vært med å fått folk ut i nå, ser ut til å være av midlertidig karakter. Det er også med og gjør bildet litt mer usikkert for oss. Sammen med oss, ser vi at bemanningsbransjen også har travle tider og er med og bemanner opp mange av de bedriftene som nå har midlertidig behov for større bemanning. Vi har ikke konkrete tall på dette men vår erfaring er at det er flere av disse midlertidige ansettelsene nå enn det var tidligere. Det gjør også at bildet fremover ser noe mer usikkert ut, enn om flere hadde fått tilbud om faste jobber, sier Lie Nilsen.
Og sier videre:
– Antallet offentlig utlyste stillinger har god økning på fylkesnivå – men for nordfylket er det en liten reduksjon på de utlyste stillingene denne mnd. Stillingene som meldes til NAV holder fortsatt høyt nivå – men ikke like mange som rekordmånedene vi hadde tidligere i høst. Vi ser for eksempel at det lyses ut noen flere ingeniørstillinger – men ikke nevneverdig mange innen olje/gass. Der er det fortsatt bare få stillinger som lyses ut. For november er det Bygg og Anleggsbransjen som har lyst ut flest stillinger, med Helse- og omsorg som en god nummer to. Det er fortsatt etterspørsel etter folk innen industrien, men etterspørselen har flatet litt ut. Dette kan henge sammen med at det er vanskelig å få tak i erfarne fagfolk innenfor flere fag nå – og da slutter også bedriftene ofte å lyse ut, da de ikke får de rette søkerne.

Selv om tallene for Haugalandet peker rett vei er det også litt grunn til bekymring.
– Den høye langtidsledigheten for de som har kommet ut fra olje/gass bransjen bekymrer oss fortsatt. Andelen langtidsledige fra denne sektoren er fortsatt høy også på Haugalandet. Det er fortsatt utfordring for mange av disse å få skaffet seg jobb på land, selv om flere av dem har overførbar kompetanse. Heldigvis er det en del som har skaffet seg jobb i andre bransjer og på andre steder. Vi ser at flere velger å gjøre det når dagpengeperioden begynner å gå mot slutten. Her har jo også NAV virkemidler å bidra med for de langtidsledige. Når ledigheten går ned, har vi jo også bedre tid til å følge de langtidsledige tettere opp. Så jeg oppfordrer arbeidsgivere til å ringe oss hvis de skal ansette folk, for vi har fortsatt mye god kompetanse i kandidatbasen vår, selv om det begynner å bli vanskelig å finne kandidater innenfor noen fagområder.
Signalene i sum gir oss fortsatt ett positivt bilde for ledighetssituasjonen på Haugalandet, avslutter Elisabeth Lie Nilsen.