Brudd på kloakkledning i Aksdal

Det er brudd på en kloakkpumpeledning i Aksdal, og dette kan føre til mindre forurensning i myra mellom Grasmyrvegen og rådhuset.

Tysvær kommune har lagt ut følgende melding:
I vannet nedstrøms for myra, Fuglavatnet og Grindeelva, kan det også være fare for noe forurensning.
Lekkasjen er funnet og utbedret, og de forurensede massene rundt bruddet blir kjørt bort for deponering.
Vi ber om at en unngår å leke eller drikke av vannet de nærmeste dagene.