Slettaa Dykkerklubb mottar Rogaland Fylkeskommunes Miljøpris 2017. Lars Einar Hollund (fra v.) og Åge Wee mottok prisen av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. Til høyre er Tom Tvedt, president i Norges Idrettsforbund.
Slettaa Dykkerklubb mottar Rogaland Fylkeskommunes Miljøpris 2017. Lars Einar Hollund (fra v.) og Åge Wee mottok prisen av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. Til høyre er Tom Tvedt, president i Norges Idrettsforbund.

Fikk to miljøpriser for marint prosjekt

Slettaa Dykkerklubb og Åge Wee er tildelt Rogaland Fylkeskommunes miljøpris for 2017. Klubben mottar prisen for sitt arbeid med Norges største undervannsdugnad «Project Aware Smedasund». Dette er den andre miljøprisen Slettaa Dykkerklubb mottar på under én uke.

I en seremoni ved fylkestinget i Haugesund mottok Slettaa Dykkerklubbs styreleder Åge Wee og nestleder Lars Einar Hollund «Rogaland Fylkeskommunes miljøpris» for 2017. Prisen fikk de på grunn av den marine miljøaksjonen «Project Aware Smedasund,» som tysværbuen Åge Wee opprettet i 2012 og som i år ble gjennomført for sjette året på rad. Klubben har de siste årene samlet flere hundre dykkere, organisasjoner og bedrifter til miljødugnaden, og totalt er det hentet opp rundt 42 tonn miljøavfall fra havbunnen i Smedasundet.

Tirsdag mottok Wee og Hollund en bronseskulptur og prisen på totalt 50 000 kroner fra fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF).

– Oppmerksomheten rundt miljøproblemer har i første rekke vært rettet mot den lett synlige forsøplingen i strandsonen. Årets prisvinner har fokusert på en form for marin forsøpling som ikke er så lett synlig for de fleste, nemlig avfall og gjenstander som er dumpet i sjøen. Vi vil takke for mange års arbeid, og vi er imponerte over hva klubben har fått til over disse årene, sier Tengesdal.

Går til klubben
Prispengene på 50 000 kroner går uavkortet til nytt klubbhus for Slettaa Dykkerklubb, sier Åge Wee.

– Vi er veldig glade for prisen og ikke minst oppmerksomheten og anerkjennelsen vår miljøinnsats nå har fått. Denne prisen går til alle som har bidratt både i sjøen og på land de siste seks årene, både sponsorer og deltakere. Jeg er veldig imponert over dugnadsånden og miljøfokuset her i regionen, uten denne ville miljødugnaden vår aldri blitt så stor som den er i dag, sier Åge Wee.

Mottok Rogaland Venstres miljøpris
Rogaland Fylkeskommunes miljøpris er ikke den eneste prisen Slettaa Dykkerklubb mottar i disse dager. Lørdag 9. desember mottok Åge Wee også Rogaland Venstres miljøpris for 2017, på vegne av dykkerklubben.
Rogaland Venstres miljøpris går til en bedrift, foretak eller forening som har gjort en ekstra innsats for miljøet i løpet av året. Slettaa dykkerklubbs engasjement, blant annet i ”Project Aware Smedasund”, har heller ikke her gått under radaren.
– Slettaa Dykkerklubb gjør en fantastisk innsats med Project Aware Smedasund. Dessuten favner de bredt, og lærer opp nye generasjoner til å ta et miljøansvar og bry seg om naturen, sier Lene Mathisen, styremedlem i Haugesund Venstre.