Avtale inngåelse: F.V. Innkjøp og Logistikksjef Geir V. Danielsen hos Naboen AS og Daglig Leder Geir Inge Adelsten hos DP Filterteknikk AS.
Avtale inngåelse: F.V. Innkjøp og Logistikksjef Geir V. Danielsen hos Naboen AS og Daglig Leder Geir Inge Adelsten hos DP Filterteknikk AS.

Avtale med naboen

DP Filterteknikk har inngått rammeavtale med Naboen Utleie AS om leveranse av filter til deres utstyr.
Avtalen strekker seg i første omgang over 2 år, med opsjon på forlengelse.

– «DP Filterteknikk AS scoret svært høyt på innovativ teknologi for lagerhold, nettbestillinger og leveransekontroll,
og har et godt utviklet system for maskinregistrering», sier Innkjøp og Logistikksjef Geir V. Danielsen hos Naboen AS.

Videre forteller Danielsen at, «Avtalen åpner for svært effektive forsyninger av filter for service og vedlikehold,
og er basert på nettbestillinger med enkelt brukergrensesnitt, og en effektiv logistikk.
Avtalen er fordelaktig for Naboen kommersielt, støtter Naboskapsfilosofien og minimaliserer behovet for lager.
Vi er overbevist om at samarbeidet med DP Filterteknikk vil gjøre Naboen enda bedre gjennom effektive,
raske og korrekte leveranser – til riktige priser».

Vi ser fram til samarbeidet med Naboen AS de kommende årene og gleder oss til å lære å kjenne selskapet bedre.
Vi er stolt og selvsagt veldig glad for at et av landets raskest voksende utleieselskap har vist oss denne tillitten.

(Pressemelding fra DP Filterteknikk)