Ole Ragnar Amdal og Tove Høgemark i LHL, kikkar ned på den smadra benken, som ligg utanfor omsorgsbustadane. – Trist og unødvendig, seier dei.
Ole Ragnar Amdal og Tove Høgemark i LHL, kikkar ned på den smadra benken, som ligg utanfor omsorgsbustadane. – Trist og unødvendig, seier dei.

Kven har knust LHL-benkane?