Førre veke signerte hamnedirektør Tore Gautesen i Karmsund hamnevesen ein intensjonsavtale med energiregionsprosjektet «Norwegian Clean Energy Cluster». 35 verksemder har no signert, og stortingspolitikarane har stor tru på satsinga.

Denne gjengen var samla for å diskutere «Norwegian Clean Energy Cluster»-prosjektet førre veke. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Signerte kontrakt med Hamnevesenet

Førre veke signerte hamnedirektør Tore Gautesen i Karmsund hamnevesen ein intensjonsavtale med energiregionsprosjektet «Norwegian Clean Energy Cluster». 35 verksemder har no signert, og stortingspolitikarane har stor tru på satsinga.

av Mona Terjesen

«Norwegian Clean Energy Cluster»

Det var Sigmund Lier og Tysvær kommune som tok initiativ til energiregionsprosjektet i 2016

Målet er ein grøn, energileiande region

Det er Tysvær kommune som er prosjektansvarleg og Haugaland Vekst regionråd som eig prosjektet

Styringsgruppa består av ordførarane i Tysvær, Karmøy, Sauda og Suldal, samt Rogaland sin fylkesordfører, styreleiaren i Haugesundregionens Næringsforeining Martha Kold Bakkevig, direktøren i Haugaland Kraft Olav Linga, styreleiar Tonny Nundal i EnergiRike, og leiaren i Haugaland Vekst Tormod Karlsen