Gunnar Egge, Torunn Vestbø Gjerde, Iselin Nybø og Narve Susort på tur i Tysvær i dag. Foto: Venstre
Gunnar Egge, Torunn Vestbø Gjerde, Iselin Nybø og Narve Susort fikk sitt beste resultat i Tysværvåg.

Årsmøtet i Tysvær Venstre

Torunn Vestbø Gjerde er ny leiar av Tysvær Venstre. Ho overtar etter Narvse Susort som nå blir vara. Tora Marvik Kvame takka for seg i lokalpartiet.

Årsmøte i Tysvær venstre blei avholdt i kantina på rådhuset 11/1-2018.
Det vart behandla vanlege årsmøte saker.

Nytt styre i Tysvær venstre er:

Leiar: Torunn Vestbø Gjerde (ny)
Styremedlemmer: John Leiv Dahlseng
Yngve Askeland
Kjell Rune Hellesund
Nina Riise
Varamedlemmer: Trygve Egge
Narve Susort blei takka av som leiar etter 3 år og blir nå varamann.

Utsendingar til fylkesårsmøte i Rogaland venstre 3-4/2-2018 i Stavanger er : Nina Riise og John Leiv Dahlseng (Torunn Vestbø Gjerde reiser og som styremedlem i Rogaland venstre).

Det var god stemning på årsmøte og fleire nye medlemmer.
Kunn ein person gjekk ut av styret i år, og det var Tora Marvik Kvame, ho vart takka med blomster for god jobb i styret i fleire år.