Skoleskyss i Tysvær kommune

Skoleskyssordningen i kommunen er ikke god nok.

Spørsmålet mitt er, hvem har ansvar for at skoleskyss ordningen skal fungere tilfredstillende for brukerne av tjenesten i Tysvær kommune?
Nå er vi inne i uke to i 2018, og allerede så har vi to dager hvor skolebussen ankommer Høie kl. 08.20. Den skal da være tilbake på Frakkagjerd kl. 08.25, noe som er helt umulig å klare for alle. Høieveien er lang, svingete, smal, mørk, og til tider glatt, spesielt om morgen.

Planlegges det på for små marginer? Årsakene kan være mange, men busselskapet får betalt for en tjeneste som ikke blir gjort på en tilfredstillende måte. Dette er ikke en kritikk til sjåførene, de utfører sitt arbeid med de midlene de får hver dag. De gjør en kjempe jobb med fulle busser med barn i alle alder!
Dette må de ansvarlige ta fatt i.
Bussen stopper ved parkeringsplass ved ungdomskolen, elevene fra barneskolen må gå derfra. Ikke langt til vanlig, og ingen har vondt av det, men med så store forsinkelser det til tider er, så blir de faktisk stresset.
Skoledagen starter kl. 08.30, elevene har ingen mulighet til å nå skolen presis når bussen blir så forsinket som den litt for ofte har blitt. En dårlig start på dagen for alle det gjelder. Spesielt for de minste som faktisk ikke er mer enn 5 – 6 år ved skolestart. De eldre er dessverre blitt vant til det, men en dårlig start på dagen for de også.

Det blir ikke mye igjen av første time. Dette lager også en uro i klassen når flere av elevene kommer så seint inn i timene.

En stor takk til lærerne på Frakkagjerd barneskole for stor tålmodighet.
Dette er nok ikke bare noe som skjer på ruten til Høie. Det er mange barn i Tysvær kommune som er avhengige av skoleskyss.

Ranveig Kydland