Kristin Helle.
Kristin Helle.

Kristin Helle har søkt rådmannsjobb

Tysvær sin personalsjef Kristin Helle har søkt jobben som rådmann i Vindafjord.

Her er søkarlista:

1. Akhtar Chaudhry, seniorrådgjevar (56 år), Stord
2. Anne Erdal, kommunalsjef (53 år), Odda
3. Eva Slyngstad, dagleg leiar/rektor, (55 år), Oslo
4. Frank Westad, Leder PS tekniske tjenester (55 år), Stavanger
5. Gunn Haraldseid, førstelektor/prosjektleiar, (56 år), Vindafjord
6. Ingeborg Skjølingstad, adm.leder, (40), Haugesund
7. Jon Bjørnar Monstad, seksjonsleiar (42), Stavanger
8. Kristin Helle, personal/org.sjef i Tysvær (54), Vindafjord
9. Laurits Thomas Rasmussen, Record Mangager (36), Viborg, Danmark (har også søkt jobben som kultursjef i Tysvær)
10. Yngve Folven Bergesen, underdirektør, (37), Haugesund
11. Kvinne (unntatt offentlegheit), (49), Haugesund