Foto: Tina Poppe
Foto: Tina Poppe

Ni av ti er fornøyde med barnehagen

93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagene til barna sine, viser Foreldreundersøkelsen i barnehage.

Denne artikkelen er levert av Utdanningsdirektoratet

– Undersøkelsen viser at de aller fleste foreldre er fornøyde med barnehagetilbudet barna deres får. Det viser at det gjøres utrolig mye godt arbeid i norske barnehager, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Resultatene for barnehagene som har deltatt i undersøkelsen publiseres på kommune,- og barnehagenivå på udir.no i dag, og 15. februar publiserer vi resultatene på Barnehagefakta. Der kan foreldrene gå inn for å se hvordan deres barnehage skårer i undersøkelsen.

Høy trivsel
– 97 prosent av foreldrene er enige i at barnet trives i barnehagen. De aller fleste foreldrene er også fornøyde med hvordan de ansatte i barnehagene oppmuntrer barnets nysgjerrighet, lærelyst og tilrettelegger for barnets språkutvikling, sier Jan Tore Sanner
Foreldrene er som i fjor minst fornøyde med barnehagens ute- og innemiljø. Her er det også et skille mellom offentlige og private barnehager. 85 prosent av foreldrene i private barnehager er fornøyde barnehagens lokaler, mens andelen er 76 prosent blant foreldre i kommunale barnehager.

Rekordhøy deltakelse
106 000 foreldre for barn i 2661 barnehager har deltatt i årets undersøkelse som blir gjennomført for andre gang. Utdanningsdirektoratet som er ansvarlige for gjennomføringen, er svært fornøyd med engasjementet for undersøkelsen.
– I år er det mer enn 400 flere barnehager og over 15 000 flere foreldre som deltar i undersøkelsen. Det er gledelig at så mange foreldre benytter denne muligheten til å gi barnehagene en tilbakemelding, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet Annette Qvam.
– Samarbeidet mellom foreldre og barnehagen er avgjørende. Derfor er det bra at så mange bruker denne muligheten til å si hva de mener, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen forteller oss noe om hvordan foreldene opplever barnehagen.
106 000 foreldre har svart på Foreldreundersøkelsen.
2661 av landets 5900 barnehager valgte å gjennomføre undersøkelsen.
Undersøkelsen er frivillig.