'- Et tilfredsstillende resultat og bra vekst, gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre
– Resultatet fra 2018 gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre.

Godt resultat for Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2017 utgjør 80,6 millioner kroner hvorav det er avsatt 19,7 millioner kroner til skatt

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2017 utgjør 80,6 millioner kroner hvorav det er avsatt 19,7 millioner kroner til skatt. Av resultatet etter skatt på 60,9 millioner kroner, er det foreslått avsatt 3 millioner kroner til gavefond, samt at 8 mill kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne, hvorav 6,3 mill kroner er foreslått utdelt som utbytte, mens 49,9 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning.

Banken har hatt et godt år i 2017, med et godt resultat og bra vekst.

Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til boligkredittselskap, er på 4 prosent, mens innskuddsøkningen er på 6,2 prosent.

Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2017 på 10.148 millioner kroner. Dette er en økning på 594,3 millioner kroner eller 6,22 prosent det siste året. Bankens forvaltningskapital, inkludert overførte lån til bankens boligkredittselskap, endte på 11.788 millioner kroner ved årsskiftet.
Bankens rene kjernekapital er nå styrket til 17,56 prosent mens den ansvarlige kapitalen er på 21,69 prosent.

Bankens resultat og utvikling bidrar til å opprettholde bankens forretningsidé om å være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring til beste for kundene, eiere og ansatte, samt at banken skal kunne bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Bankens visjon, «Lokal, nær og personlig», har stor betydning i bankens daglige virksomhet og strategiske planlegging.

I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har Haugesund Sparebank også kontor i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord.
Haugesund Sparebank fikk i fjor 2.242 nye kunder. I tillegg til konkurransedyktige betingelser og god personlig service har vi erfart at både bedrifter og privatpersoner legger vekt på den lokale tilknytningen når de skal velge bankforbindelse.

Bankens resultater de senere årene gjør at banken fortsatt kan være en stor bidragsyter til lokale lag og foreninger innen både idrett, kultur og humanitære ideelle organisasjoner. I 2017 betalte banken nærmere 10 millioner kroner i sponsorstøtte i forbindelse med samarbeidsavtaler med ca. 150 foreninger og lag i bankens markedsområde. Det ble også utbetalt 1 millioner kroner fra bankens gavefond til allmennyttige formål.

– Et tilfredsstillende resultat og bra vekst, gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre