OVERSKUDD… OVERSKUDD… OVERSKUDD

Ja, nesten hver dag den siste tiden har vi sett overskrifter i avisene med kommuners overskudd. Haugesund kommune 142 millioner, Karmøy 139 millioner, Tysvær 99 millioner osv osv

Det ene overskuddet er større enn det andre og superlativene florerer. Fantastisk! Flott! Dyktige medarbeidere! Gode rutiner! God økonomistyring! God skatteinngang!
Rådmenn roses opp i skyene, avisredaktører ber oss applaudere kommunene på Haugalandet for fantastisk økonomi i 2017. Politikerne roser rådmenn og slår seg på brystet for god økonomistyring.
Men er alt så fantastisk som det kan se ut til? Er alt bare ” fryd og gammen” eller kan medaljen ha en bakside? Det kan kanskje være smart å se hva som ligger bak tallene?
Det at man har store overskudd står i sterk kontrast til virkeligheten i den offentlige sektor. Hvor mange ganger har vi ikke hørt at det offentlige ikke har råd. Det være seg eldreomsorg, skole, samferdsel osv.
Selvsagt er det bra for en kommune å ha overskudd, men ikke overskudd for enhver pris. Hvis det går på bekostning av dårligere eldreomsorg er det ingenting å juble for. Snarere tvert imot. Kanskje det heller burde vært pipekonsert!!

Hvis skolene er de som er med på å gi dette overskuddet, gremmes jeg. Hvis ikke elevene får det de har krav på med hensyn til vikarer når lærer er syk eller ikke får timene de har krav på til individuelle tiltak, er overskuddene en falitterklæring. Da fortjener ingen rådmenn eller politikere ros, da fortjener de ris.
Hvis ungdomsarbeidet / ungdomsaktiviteter er redusert og er med på å gi overskudd, er det heller ikke noe å juble for.
Kanskje reduksjon i tilskudd til kulturaktiviteter er en del av din kommunes overskudd. Skal du da juble for dette? Nei, hvorfor skal du det.
Hvem er det som er med på å bidra til disse overskuddene? Dette kommer alt for lite fram når driftsresultatene legges fram. Det kan ikke bare være slik at det er skatteinntekter og andre inntekter som har økt så formidabelt. Noe er nok også rasjonaliseringsgevinster kanskje sammen med oppsigelser. Kanskje journalistene skulle vært flinkere til å finne hvem som ”lider” og hvem som ”betaler” for overskuddet.

Tysvær kommune hadde som sagt 99 millioner i overskudd. Dette var over 32 millioner mer enn budsjettert. Skal man juble for det og? At man bommer så mye i forhold til budsjettet? Nei, kanskje det forteller at man allikevel ikke var så flink til å budsjettere.

Atle Fiskaaen
Førresfjorden