FMV43 har designbetegnelsen HFMV P43-400 v2, og er et fellesprosjekt mellom Napier, Heimli og FMV. Fra venstre: Hugo Strand (FMV), Kjetil Tufteland (Napier), Asbjørn Vik (Heimli), Bjørn Apeland (Napier), Åsmund Sørfonn (FMV)
FMV43 har designbetegnelsen HFMV P43-400 v2, og er et fellesprosjekt mellom Napier, Heimli og FMV. Fra venstre: Hugo Strand (FMV), Kjetil Tufteland (Napier), Asbjørn Vik (Heimli), Bjørn Apeland (Napier), Åsmund Sørfonn (FMV)

FMV – Napier inngår ny kontrakt

Napier og FMV (Fitjar Mekaniske Verksted) har signert design- og byggekontrakt på en prosessbåt av type HFMV P43-400 v2.

Fartøyet har hoveddimensjoner 42.9 x 11 x 4.9 m LxBxDriss og har en RSW tankkapasitet på 400 m3. Båten får byggnr. FMV 43 og designes og bygges komplett i Norge. Overlevering er avtalt til mai 2019.
I juni 2017 inngikk FMV – Napier design og byggekontrakt på FMV39 «Taupo» som nå er under bygging på Fitjar, og skal leveres i november 2018. Rederiet har inngått 5 års befraktningsavtale og kontraherer nå båt nr. 2.

Aktive
Napier er aktive i markedet og har fått betydelig oppmerksomhet om sin satsing. Rederiet jobber med ulike initiativ og har godt håp om at flere skal realiseres i løpet av 2018. I forhold til brønnbåter som har vært nærmest enerådende i Norge har prosessbåt en del fordeler. Disse kan kort oppsummeres i bedre biologisk sikkerhet, økt fiskevelferd, redusert tap som følge av transport og ventemerd, samt betydelig lavere bygge- og driftskostnader for samme transportkapasitet.
Disse fordelene, samt framtidige skjerpede krav fra myndigheter til fiskevelferd og hygiene, gjør prosessbåter til et svært egnet redskap innen framtidas oppdrettsnæring.

Napier
Napier AS er et rederi med tilholdssted på Bømlo. Rederiet driver prosessbåten «Tauranga» og har pt. 16 ansatte, men antallet kommer til å stige betydelig framover. «Tauranga» ble bygd som brønnbåt, og rederiet var tidlig ute med bruk av skyveskott. Fartøyet ble forlenget og ombygd i 2008 og er den eneste prosessbåten i drift i Norge per nå. Siden 2009 har fartøyet gått for Marine Harvest og bløgget, fraktet og levert mer enn 400 000 tonn laks. Dette har gitt rederiet unik kunnskap og erfaringene er inkludert i designene nå under bygging.