Fleire tilsette innan tenestane for funksjonshemma blir overflødige når dei nye butiltaka og dagsenteret står klare. Desse må over i andre jobbar. – Eit grep som må til, meiner politikarane.

– Overtallige tilsette må seiast opp. Me har som mål å bli ein normalinntektskommune, seier Ola S. Apeland (H).

– Nedbemanning må til

Fleire tilsette innan tenestane for funksjonshemma blir overflødige når dei nye butiltaka og dagsenteret står klare. Desse må over i andre jobbar. – Eit grep som må til, meiner politikarane.

av Mona Terjesen