Ikke for sent å gi

Innsamlingsresultat for Fasteaksjonen (til Kirkens Nødhjelp) i Tysvær ble i år 118 226 (i bøssene).

– I tillegg håper vi det kommer inn en del på VIPS 2426 og SMS 2426. Det ble delt ut lapper til de som ikke hadde kontanter hjemme. Resultatet er en nedgang fra i fjor da det ble samlet inn 134973 (innkl vipps)
Takk til konfirmanter og konfirmantforeldre og takk til alle som tok godt imot bøssebærerne, sier Kjersti Hjelmervik Lofthus som er diakon i Tysvær.