Ungar kan vere fæle mot kvarandre, særleg på nettet. Det kan verke som om dei skil mellom «personen dei er på nettet» og i verkelegheita. Me har prata med to jenter som har blitt utsett for grov nettmobbing.
Ungar kan vere fæle mot kvarandre, særleg på nettet. Det kan verke som om dei skil mellom «personen dei er på nettet» og i verkelegheita. Me har prata med to jenter som har blitt utsett for grov nettmobbing.

Nettmobbinga stadig meir ekstrem: Ber kvarandre ta sjølvmord