Nettvett på timeplanen!

Tysvær Kommunale Foreldreutvalg (T-KFU) registrerer med stor uro og bekymring hvordan digital mobbing og nettuvett rammer mange skolebarn.

Disse store og alvorlige utfordringene er et globalt fenomen som har spredd seg lynraskt og rammer både barn og voksne, også i vår lille kommune slik det framgår av den lesverdige reportasjen i Tysvær Bygdeblad 5/4-18. Tysvær kommune som satser stort på å bli en digital kommune har et klart ansvar for å lære skoleelever, lærere og foreldre nettvett. Dessverre har kommunen etter T-KFU sin vurdering hatt utilstrekkelig fokus på kompetanse i nettvett i forbindelse med utdelingen av PC og IPad til alle skoleelever. T-KFU sitt stormøte 26/9-17 om nettvett i fullsatt storsal i Tysværtunet viste til fulle det skrikende behovet for et kunnskapsløft på digitalt vett både blandt barn og voksne.
Mange foreldre er usikre på hva barna har av digital kompetanse og føler seg ofte utilstrekkelige til å lære dem om noe de har lært lite om selv. Mange barn har en langt større nettverden enn foreldrene er klar over og langt mindre kan styre. Dette skaper dessverre mange muligheter for at barn kan involvere seg i eller bli involvert i uønskede og kanskje farlige forbindelser.
Barn trenger voksne som rådgivere, veiledere, rollemodeller og støtteapparat hvis barna opplever noe vanskelig eller trenger hjelp. Foreldrene må følge barna inn i den digitale hverdagen og snakke sammen om hvordan barna har hatt det på på skolen og fritiden – og på nett! De må vise interesse og nysgjerrighet på de tjenestene, spillene og appene barna bruker samt være bevisste på aldersgrenser og innstillinger. Og dette må læres! T-KFU vil oppfordre kommuneledelsen til å innføre obligatoriske kurs i nettvett for samtlige skoleklasser med foreldre. Det finnes alderstilpassede kurs i form av digitale kveldsskoler (Barnevakten/Redd Barna/Røde Kors) som er svært godt egnede verktøy for å øke nettvett kompetansen – og lærerne må snakke om nettvett på foreldremøtene.

Svein Tore Baksaas
Leder T-KFU
Gaute Baustad
Nestleder T-KFU