No blir det trygt og godt for dei gåande å ferdast på Nedstrand. Ei 500 meter lang miljøgate er under planlegging.

Miljøgata skal etter planen dekke denne strekninga på 500 meter. Illustrasjon: Statens vegvesen

Planlegg miljøgate på Nedstrand

No blir det trygt og godt for dei gåande å ferdast på Nedstrand. Ei 500 meter lang miljøgate er under planlegging.

av Mona Terjesen