Miljøgata skal etter planen dekke denne strekninga på 500 meter.
Miljøgata skal etter planen dekke denne strekninga på 500 meter.

Planlegg miljøgate på Nedstrand