Svein Terje Brekke fekk hjarteinfarkt i påska. Han er takksam for den gode hjelpa han fekk og kjenner ikkje noko til infarktet i dag.
Svein Terje Brekke fekk hjarteinfarkt i påska. Han er takksam for den gode hjelpa han fekk og kjenner ikkje noko til infarktet i dag.

Fekk hjarteinfarkt – roser helsevesenet