Sterling AS er historie på Frakkagjerd. No har den nye eigaren tatt bedrifta med seg til nye lokalar i Haugesund. 
Foto: Mona Terjesen
Bilde:

REMA kjem til Frakkagjerd

Kommunen opnar for detaljhandel i den nye områdeplanen for Frakkagjerd sentrum. Dermed kan REMA endeleg få etablere seg i Tysvær. – Me er strålande nøgde og gler oss, seier dagleg leiar i REMA Etablering Sør-Vest AS Kåre Henry Hauge.

– Området er no opna for detaljhandel – under enkelte begrensningar, bekref-tar rådmann Sigurd Eikje.
Det vil seie at REMA, som i mange år har forsøkt å etablere seg i kommunen, no kan opne butikk på Frakkagjerd.

Endeleg klaff
Områdeplanen låg på politikarane sitt bord i kommuneplanutvalet førre veke. Der vedtok dei samrøystes å sende den ut på avgrensa høyring.
Det har i mange år blitt jobba med utbygginga av Frakkagjerd sentrum. Mykje har allereie komme, og mykje meir kjem. Etter mange innspel under høyrings-runden sist, har fleire endringar blitt gjort. Mellom anna opninga for detalj-handel på sørsida av E134.
– Me har i mange år forsøkt å etablere oss i Tysvær. I førre runde tapte me mot Coop, og etter det blei me oppfordra av kommunen til å sjå etter tomt på andre sida av vegen. Då me fann plassen, tok me kontakt med grunneiga-ren og fekk ein god dialog med han. Det er stort potensiale på Frakkagjerd, det er stor trafikk der – og me har tru på god handel, seier Hauge.

Vil til Aksdal også
Nærmaste REMA-butikkar for tysværbuen er i dag Raglamyr og Etne. Hauge er overbevist om at innbyggarane vil sette pris på å få ein lågprisbutikk i kommunen, og ønsker seg fleire etableringar i Tysvær.
– Me er veldig glade og fornøgde med at me no får etablere oss på Frakka-gjerd, men me ønsker oss også til Aksdal. Me har forstått av dette er noko også politikarane ønsker seg, så det er positivt. Me er klare, om den rette tomta dukkar opp, seier han.

Om eit par år
REMA Etablering Sør-vest AS har kjøpt tomta av RAVI AS (Ivar Østensjø), og signert ein bindande avtale. Tomta blir overtatt når eigedomen er frådelt i henhald til plankartet.
Hauge fortel at dei ønsker å komme i gang så fort som mogleg, men ser for seg at det kan ta 1-2 år før butikkdørene kan opne.
– Det er mykje infrastruktur som skal på plass, og me må først vente på ein detaljplan. Men me er klare, det skal ikkje stå på oss. Så fort kommunen er klar er me klare. Me gler oss til å kunne ønske tysværbuen velkommen til REMA på Frakkagjerd, avsluttar han.

Les meir om kommunen sine planar på Frakkagjerd i neste papirutgåve.