Jon Egil Henriksen er styreleder i Rogaland musikkråd. Foto: Privat
Jon Egil Henriksen er styreleder i Rogaland musikkråd. Foto: Privat

Henriksen leder musikklivets samarbeidsorgan

Tysværbuen Jon Egil Henriksen ble valgt til leder da Rogaland musikkråd hadde sitt årsmøte torsdag i Stavanger.

Rogaland musikkråd hadde sitt årsmøte torsdag 26. april i Stavanger med 19 deltakere som representerte ulike musikkorganisasjoner i Rogaland.
Musikkrådets viktigste oppgaver de kommende år Årsmøtet er musikkrådets høyeste organ og behandler bl.a. handlingsplan for neste 2-års periode. Planen er styrets viktigste verktøy og styret bestemmer hvordan de ulike tiltakene skal prioriteres. Musikkrådet skal fram til 2020 ha hovedfokus på følgende områder:
• Støttespiller for det lokale og regionale musikklivet
• Musikklokaler
• Opplæring og kompetansehevende tiltak
• Politisk arbeid
• Organisasjon, samarbeid og informasjon

Styret er også ansvarlig for driften av musikkrådet og arbeidsgiver for de ansatte i administrasjonen.
Nytt styre Årsmøtet valgte følgende styre for perioden fram til 2020:
Styreleder: Jon Egil Henriksen, Tysvær, UNOF Rogaland Styremedlemmer: Guri Årsvoll, Klepp, ass. rektor Time kulturskule, Musikk fra livets begynnelse Helleik Kvinnesland, Stavanger, daglig leder Stavanger Jazzforum Sindre Lyslo, Sandnes, Sandnes kulturskole, daglig leder UNOF Rogaland Mariann Bjørnelv, Stavanger, daglig leder Folken, Norske Konsertarrangører
Varamedlemmer: Jan Magne Jacobsen, Haugesund, Haugaland Storband, Stavanger Jazzforum Tor Marlow Barka, Jørpeland, Hjelmeland storband, Stavanger Jazzforum Tore Bols, Stavanger, kantor Hundvåg kirke, Ung kirkesang

Samarbeidsorgan og paraplyorganisasjon for musikklivet i fylket Rogaland musikkråd er fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som sammen har 37 landsomfattende medlemsorganisasjoner innen musikk- og kulturfeltet. I Rogaland er 33 av disse representert. Musikkrådets kjernevirksomhet er å forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet, arbeide kulturpolitisk, fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv og jobbe for bedre tilrettelegging for musikkaktivitet og musikkopplevelse i fylket.