Gerd og Jakob Birk har ein nydeleg eigedom, men slit med å sitte ute på grunn av trafikkstøyen. No fryktar dei at det vil bli langt verre.
Gerd og Jakob Birk har ein nydeleg eigedom, men slit med å sitte ute på grunn av trafikkstøyen. No fryktar dei at det vil bli langt verre.

Fryktar støymareritt