Søndag 13. mai blir det open andakt, 150-årsmarkering og 200-årsmarkering i kvekarhuset på 
Stakland.

Her skjer det på søndag. Då blir både bygget på Stakland sine 150 år markert, og kvekarsamfunnet sin 200 årsdag feira. Foto: privat

Stor markering på kvekarhuset på Stakland

Søndag 13. mai blir det open andakt, 150-årsmarkering og 200-årsmarkering i kvekarhuset på
Stakland.

av Mona Terjesen