Her skjer det på søndag. Då blir både bygget på Stakland sine 150 år markert, og kvekarsamfunnet sin 200 årsdag feira.
Her skjer det på søndag. Då blir både bygget på Stakland sine 150 år markert, og kvekarsamfunnet sin 200 årsdag feira.

Stor markering på kvekarhuset på Stakland