Fastlege Yngve Johansen fryktar at fastlegeordninga vil vere død om få år. – Regjeringa må på banen, seier han.
Fastlege Yngve Johansen fryktar at fastlegeordninga vil vere død om få år. – Regjeringa må på banen, seier han.

– Fastlegeordninga er døden nær