– Vi er også Norges smøreteam

Norge er en av verdens beste ski-nasjoner om ikke den aller beste. Hvorfor? En av grunnene er at det har blitt satset stort på smøreteamet.

Det er avgjørende for utøveren å ha optimale ski for å ha reelle mulighet til å yte maks og oppnå seier.
Sånn er det også med alle små barn, Norges fremtid, som kommer til barnehagen hver dag.
Barnehagen er smøreteamet som legger grunnlaget før barnet skal videre i utdanningsløpet. Det har blitt mye høyere kvalitet i de fleste barnehagene pga ny forskning, kompetanseheving av hele personalet og mye mer fokus på de yngste og tidlig innsats. Men det hjelper lite når vi ikke strekker til pga lav bemanning store deler av dagen. Dette pga mange barn per voksen, lang åpningstid, møter, arbeidstid, avspasering, ferie, kurs, sykdom, etc. Da bør det mye «brannslukking» i forhold til de som roper høyest. Hva med de stille barna? Vi vet hvor viktig det er å bekrefte barna, støtte dem, lære dem om hvordan få en venn og ta vare på vennskapet, og samtidig gi dem individuelle utfordringer og ikke minst merke hvert enkelt barn med kjærlighet. Vi ønsker å gi dem minnespor som de kan dra nytte av resten av livet.
I de første årene i et barns liv blir grunnlaget lagt for hvem de blir som voksne. Indre arbeidsmodeller kommer på plass, store deler av hjernen blir utviklet, hvordan de blir møtt og møter andre i relasjoner har stor betydning, etc. Dette vil faktisk vare i to generasjoner, også hvordan de blir i møte med egne barn.
Det er her vi må sette inn ressurser og invistert i fremtiden.
For at grunnlaget skal bli best mulig må bemanningen bli bedre hele dagen.
Når barna kommer til skolen vil de lære mye ny kunnskap og nye teknikker som gjør at de forsetter videre i utdanningsløpet. Helsesøster er i støtteapperatet og kan veilede og støtte.
Sponsorer (stat og kommune) bidrar med utstyr som hjelper barna til å få et best mulig løp. Dette kan gjøre en stor forskjell om en fullfører utdanningsløpet og får en reeltvalg i livet, eller en bryter løpet underveis. De som bryter føler seg ofte som tapere, de passer ikke inn, sliter med å ha venner, psykiske problemer, rus, etc. Da vil det koste samfunnet mye mer. Flere som dropper ut sier at de «ikke ble sett» og at det startet allerede i barnehagen.
Vi trenger «sponsorer» som stiller opp nå for å få en god bemanning i barnehagen.
Vi har ingen flere barn «å miste».
Barnehagene forebygger barnas psykisk helse og gjør dem i stand til å takle opp og nedturer i sporet. Det er en stor økonomisk gevinst i å gi det enkelte barn følelse av livsmestring.
Så invister i smøreteamet og gi muligheten for flere vinnere!

Alfhild Øvstedal Skogen
Htv. Utdanningsforbundet Tysvær.