Tysvær kommunestyre ser med stor uro på informasjonen om at kommunar kan ville trekkje seg ut av samarbeidet om eit felles Brann IKS på Haugalandet. foto: Alf-Einar Kvalavåg
Brannvesenet melder at det totale bålforbudet er opphevet.foto: Alf-Einar Kvalavåg

Dette meiner Tysvær om Haugaland Brann og Redning IKS

– Tysvær kommunestyre ser med stor uro på informasjonen om at kommunar kan ville trekkje seg ut av samarbeidet om eit felles Brann IKS på Haugalandet.
I kveldens kommunestyremøtet kom dei fram til tre punkt angående samarbeidet.

1. Tysvær kommunestyre ser med stor uro på informasjonen om at kommunar kan ville trekkje seg ut av samarbeidet om eit felles Brann IKS på Haugalandet. Tysvær kommunestyre forutset at arbeidet med utviklinga av selskapet held fram og at det vert funne ei løysing som alle kommunane kan godta. Ordførar/varaordførar vert beden om å jobbe fram løysingar som kan sikre eit brannsamarbeid der alle 9 kommunane deltek.
2. Tysvær kommunestyre rår til at diskusjonen om rett plassering av hovudbrannstasjon vert utsett til hausten 2020. Jmr vedtak i Rep.skapet, 1.6.18, der styret er bedt om å legge fram økonomisk rapport av etablering av hovudbrannstasjon og bistasjon som skal til handsaming i alle eigarkommunane.
3. Vedtaket er under føresetnad av same vedtak i dei andre eigarkommunane.