Nå skal denne byttes ut med el-ferje.
Nå skal denne byttes ut med el-ferje.

Nedstrand blir droppa i Finnøysambandet fra 2021

I dag kom det en endelig beslutning i ferjesaken; Nedstrand mister Finnøy-sambandet når det nye anbudet nå lyses ut.

Da saken sist var oppe i samferdselsutvalget ble den fremsatt til Fylkestingsmøtet i dag. Og nå kom altså avgjørelsen; Nedstrand droppes i Finnøysambandet og får kombibåt.

Større kombibåt
Som kjent kommer det nye ferjeruter i Ryfylkebassenget fra 2021, og i praksis snakker vi om to ulike samband;
Det ene av dem er Finnøysambandet som i dag har 10 anløpssteder; Fogn, Judaberg, Halsnøy, Ombo, Sjernarøyane og Nord-Hidle i den sørlige delen av sambandet, og Nedstrand, Hebnes, Foldøy og Jelsa i nord. Disse fire anløpsstedene i nord droppes fra 2021.
Da skal det settes i drift to nye ferjer med plass til 60 personbiler, som bare skal betjene øyene innad i Finnøy.
Det andre ferjetilbudet er en kombibåt som betjener Fisterøyene. Fra 2021 skal det settes inn en ny og større kombibåt som minimum tar 25 personbiler og to vogntogenheter. Denne skal betjene Fisterøyene som før, og nå også Nedstrand, Hebnes og Foldøy, når disse mister Finnøy-sambandet.

Mest i sør
Sambandet har som kjent til nå sørget for to daglige anløp på Nedstrand og Foldøy, men nå blir altså rutetilbudet i nord redusert. Fylkespolitiker Harald Stakkestad (H) ser mer positivt på Nedstrand sin situasjon enn det som kunne vært utgangspunktet.
– Nå ble det søre sambandet blir vedtatt med to ferjer. Nordre del skal ha én ferje, men det skal arbeides videre med ruteopplegget. Det betyr at Nedstrand sine avganger ikke er klargjort enda. Håper de klarer å finne en god løsning. Det kommer altså en tredje ferje som skal trafikkere nordre del av sambandet inkludert turer til Finnøy, den blir mindre men et bra alternativ med plass til en trailer. Det en ikke vet er hvor mange avganger som en kan få til, kommenterer han.