Tilstandsrapporten til skulane for 2017 er klar. 5.klasse i Tysvær gjer det godt i matematikk, men slit i norsk og engelsk. 8.klasse skårar dårlegare enn landet på alle områda.

– Dersom resultata på ulike kartleggingar er urovekkande på skulenivå, kan ikkje rektor vente med å sette inn tiltak, påminner skulesjef Eli Krokedal. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

Ligg langt under snittet i fleire fag

Tilstandsrapporten til skulane for 2017 er klar. 5.klasse i Tysvær gjer det godt i matematikk, men slit i norsk og engelsk. 8.klasse skårar dårlegare enn landet på alle områda.

av Mona Terjesen