Ordførar Sigmund Lier klipte snora, og erklærte dei nye lokala for opna. Foto: Ingvild R. Myklebust
Ordførar Sigmund Lier klipte snora, og erklærte dei nye lokala for opna. Foto: Ingvild R. Myklebust

Opna dørene i Aksdal senter