Ordførar Sigmund Lier tar på seg ansvaret med å hjelpe ungdommane i kommunen som står utan ein læreplass til hausten. Aldri før har så mange mangla plass.

Varaordførar Marianne Chesak var på besøk i Tysvær denne veka. Ho prata mykje med lærling David Walland. Ordførar Sigmund Lier til høgre. Foto: Mona Terjesen

14 utan lærlingplass i Tysvær: – Me skal skaffe læreplass til alle i løpet av sommaren

Ordførar Sigmund Lier tar på seg ansvaret med å hjelpe ungdommane i kommunen som står utan ein læreplass til hausten. Aldri før har så mange mangla plass.

av Mona Terjesen

Tysvær treng læreplassar innan desse yrkene:

- Anleggsmaskinførar

– Automatisering

– Bilfaget, lette kjøretøy

– Fjell- og bergverk

– Heismontør

– Industrimekanikar

– Institusjonskokk

– Matros

– Salsfaget

– Sikkerheit

– Telekommunikasjon