Leif Holgersen kjører elbil. Likevel har han blitt belasta gjennom bomstasjonar sidan mars. Etter fleire forsøk på å klage, mottok han til slutt inkassovarsel på rekningane. – Ein tastefeil, forklarer bomselskapet.

Frustrert: Leif Holgersen har fått rekningar for bompasseringar heilt sidan han kjøpte elbilen sin i mars. Foto: Mona Terjesen

Har fått rekningar heilt sidan han kjøpte elbilen

Leif Holgersen kjører elbil. Likevel har han blitt belasta gjennom bomstasjonar sidan mars. Etter fleire forsøk på å klage, mottok han til slutt inkassovarsel på rekningane. – Ein tastefeil, forklarer bomselskapet.

av Mona Terjesen