Leiar i TYR Rogaland, Inger Johanne Bligaard, meiner det er viktig at folk viser omsyn når dei går i beiteområde, og meiner auka kunnskap om spesielt ku og kalv kan forhindre uønska situasjonar.

Inger Johanne Bligaard, leiar i Tyr Rogaland, meiner det er svært viktig å tenke gjennom korleis ein opptrer når ein er på beiteområde til storfe.

– Me må tenke, ikkje dyra

Leiar i TYR Rogaland, Inger Johanne Bligaard, meiner det er viktig at folk viser omsyn når dei går i beiteområde, og meiner auka kunnskap om spesielt ku og kalv kan forhindre uønska situasjonar.

av Ingvild R. Myklebust