Statistikken viser at det totalt utstedes færre båtførerbevis enn tidligere år.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Statistikken viser at det totalt utstedes færre båtførerbevis enn tidligere år.

Færre tar båtførerbeviset, men kvinneandelen øker

Tredjeparten av de som tok Båtførerbeviset i første halvår 2018 var kvinner.

(INNSENDT):Kvinneandelen har økt betydelig fra året før, men samtidig viser statistikken at det totalt utstedes færre båtførerbevis enn tidligere år.
Til sammen var det ca. 12 000 personer som tok Båtførerbeviset første halvår i år. Av disse var 4 744 kvinner, viser tall fra Norsk Test AS, som administrerer ordningen med båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Det gir en kvinneandel på 32,7 prosent, en økning fra 30,2 prosent i samme periode i 2017.
Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad synes det er beklagelig at statistikken totalt viser en synkende tendens.
– Vi mener det er viktig at alle som fører en fritidsbåt skaffer seg best mulig kompetanse. Samtidig er det gledelig at kvinnene tar roret, da det viser seg at de i de fleste tilfeller kan være bedre båtførere enn de mannlige, sier Alvestad.

BETYDELIG NEDGANG
Mens det i første halvår 2016 ble utstedt omkring 16 500 båtførerbevis, ble det en betydelig nedgang til ca. 12 000 for første halvår 2017 og omtrent det samme antallet for 2018.

– Noe av forklaringen kan være at pensum til båtførerprøven ble noe vanskeligere etter en justering fra 1. januar 2017. Strykprosenten økte i denne perioden. Men selv om vi korrigerer for stryk, var det en betydelig nedgang fra 2017. Det som vi antar har størst betydning er været på Østlandet. I fjor var det kaldere og ikke minst mer vind, som påvirker mange av førerne av noe mindre båter, sier Bernt Nilsen, adm. dir. i Norsk Test.

FÆRRE «ELDRE» TAR BEVISET
Selv om Båtførerbeviset kun er obligatorisk for dem som er født etter 1. januar 1980, har mange født før denne datoen også funnet det nyttig å avlegge båtførerprøven. Men også antall bevis utstedt for personer i denne aldersgruppen viser en jevnt synkende tendens.

I første halvår 2018 var det drøyt 1 000 i denne aldersgruppen som skaffet seg båtførerbeviset. I første halvår 2011 var antallet 1 696, for deretter å synke gradvis ned til 1 227 i fjor og 1 011 i år.
– Det er ikke lett å si om markedet er begynt å bli «mettet» for denne aldersgruppen. Vi forventer jo en viss nedgang på noen prosent per år, men årets nedgang er mye større enn forventet, sier Bernt Nilsen.

FRA FRIVILLIG TIL OBLIGATORISK
Under den frivillige ordningen som eksisterte fra 1960-tallet og fram til 2010, skaffet rundt 200 000 personer seg Båtførerbeviset. I løpet av inneværende år vil det i totalt være utstedt om lag 350 000 båtførerbevis, av disse er 70 000 utstedt til kvinner, ifølge opplysninger fra Norsk Test.