Herværk på Grinde bedehus

Tysvær Bygdeblad har fått melding av ein tipsar om at det er blitt gjort herværk på Grinde bedehus. Saka er politimeldt, opplyser tipsaren. 

– Det er knust ei rute på forsida av bygget, får me opplyst av innringar.
Vedkommande fortel at saka er meld til politiet, og at politiet gjerne ville ta i mot tips om saka dersom nokon har sett noko.