Arne Sørenes føler at effektiviseringa i helsesektoren går utover pasientbehandlinga. 
Foto: Mona Terjesen
Arne Sørenes føler at effektiviseringa i helsesektoren går utover pasientbehandlinga.

Hjartesjuk 82-åring føler seg lite ivaretatt