Paul Steinar Dalaker har gjort en god jobb som ambassadør for Norges kokkemesters landsforening og slik blir lagt merke til.
Foto: Aylwin Joshua
Paul Steinar Dalaker har gjort en god jobb som ambassadør for Norges kokkemesters landsforening og slik blir lagt merke til.

Paul Steinar er skikkelig «Young Chef»