Stoppar kantslått

Tysvær kommune melder at dei midlertidig stoppar all kantslått inntil vidare grunna brannfare.

– På grunn av tørka er det ekstremt stor brannfare, brannsjefen saman med teknisk drift har bestemt at all kantslått blir stoppa inntil vidare. Dette gjer at det vil vere meir ugras og kratt langs kommunale vegar, gang og sykkelvegar, opplyser kommunen på sine heimesider.