Den fantastiske eigedomen på Askeland låg ute for sal til 6,8 millionar. Før den planlagde visninga på laurdag, kom det inn eit bud seljaren ikkje klarte seie nei til.

Denne fantastiske eigedomen er no seld for ein uviss sum over 6,8 millionar kroner. Foto: Henta frå salsoppgåva/meklar

Villa Granli: Seld før visning

Den fantastiske eigedomen på Askeland låg ute for sal til 6,8 millionar. Før den planlagde visninga på laurdag, kom det inn eit bud seljaren ikkje klarte seie nei til.

av Mona Terjesen