Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Fortsatt stabil ledighet

Den positive trenden fortsetter. Bare 1,9% er nå helt arbeidsledige i Tysvær.

Når vi ser på helt ledige arbeidssøkere, så ligger Haugesund høyest i vår del av fylket med 3,1% helt ledige. Bak kommer Vindafjord med 2,9%, Karmøy med 2,6%, Tysvær med 1,9%, Bokn med 1,6%, Sauda med 1,3% og nederst ligger fortsatt Suldal med 0,8% helt ledige arbeidssøkere. Det er kun Haugesund som ligger over fylkessnittet som er på 3,0% helt ledige.
Bl.a. på grunn av sommerferie og ferievikariater o.l., så er antall personer på arbeidsmarkedstiltak betydelig redusert, og er nå nede på 233 personer i sum i Nord-Rogaland. Dette er 144 færre personer på tiltak enn samme mnd. i fjor i våre kommuner. Andelen arbeidssøkere på tiltak er høyest i Haugesund og Sauda med 0,6%.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:
Haugesund: 3,7% bruttoledighet
Rogaland: 3,5% bruttoledighet
Vindafjord: 3,3% bruttoledighet
Karmøy: 2,9% bruttoledighet
Tysvær: 2,1 % bruttoledighet
Sauda: 1,9% bruttoledighet
Suldal: 1,0% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Haugesund ligger fortsatt i bruttoledighet over fylkessnittet, mens de andre kommunene ligger under fylkessnittet. Bruttoledigheten er redusert med 448 personer sammenlignet med samme mnd. i fjor. Så det er fortsatt et positivt bilde vi ser.

Ingen varsel om nedbemanning
Vi har heller ikke denne mnd. mottatt noen større varsel om permittering eller oppsigelser for vår region. Vi ser også få enkeltvise permitteringer i arbeidsmarkedet akkurat nå.
Mens stillingstilgangen i resten av fylket har hatt kraftig økning denne mnd., så har vi helt stabil stillingstilgang i Nord-Rogaland. Antall stillinger som er utlyst her er omtrent likt med antall stillinger samme mnd. i fjor. Det lyses ut flest stillinger inne «Helse, pleie, omsorg» med 85 stk., «Bygg og anlegg» med 73 stk., «Ingeniør- og ikt-fag» med 45 stk. og «Industri» med 40 stk.
Som nevnt tidligere, så ser vi nå at regionen mangler ønsket arbeidskraft i noen yrker – mens vi har god tilgang på arbeidskraft i andre. Det er viktig for oss at arbeidsgivere som nå har utfordringer med å få tak i den arbeidskraften de trenger, tar en prat med oss, slik at vi sammen ser om det er noe vi kan gjøre for å få dekket arbeidskraftsbehovet de har. Vi har kanskje personer med alternativ kompetanse som kan være aktuell å bruke, eller vi kan kanskje se om det finnes virkemidler som kan brukes for å få tettet kompetansegap som er av mindre karakter. Vi ser det er mye midlertidighet i arbeidsmarkedet, så tilbud om faste stillinger vil nok også kunne hjelpe en del bedrifter å få dekket arbeidskraftsbehov, da mange midlertidig ansatte ønsker seg faste jobber.
Juli er vanligvis en rolig måned på arbeidsmarkedet. Det kommer en del nye personer inn, men det er alltid få som går ut av ledighetstallene i juli mnd. Det er ingen skoler eller tiltak som begynner og selv om noen bedrifter ansetter noen, så er det sjeldent at noen begynner i nytt arbeid i juli.
I sum – det positive bilde tegner seg fortsatt i arbeidsmarkedet for Nord-Rogaland

– Elisabeth Lie Nilsen
Leder NAV Marked Nord-Rogaland.