Enkelt å bytte til yrkesfag

Valg av studieretning på videregående skole er et viktig valg, og mange synes det er vanskelig å bestemme seg for hva de skal velge. Det er ikke så rart.

Det er et stort valg, og det er heller ikke uvanlig at folk opplever å velge feil. Nettopp derfor er det viktig med ordninger som gjør det mulig å ombestemme seg.

Elever som har begynt på yrkesfag har lenge enkelt kunnet bytte studieretning, uten at de har måttet ta ett år om igjen. Nå gjør regjeringen det like enkelt for elever å bytte studieretning fra studiespesialiserende til yrkesfag, uten at de må bruke lenger tid på å fullføre videregående – slik de tidligere måtte.

Disse elevene allerede har hatt de timene de trenger i fellesfagene – norsk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag – og kan nå bruke tiden som er satt av til disse fagene i det andre året på å lære seg det yrkesfaglige pensumet de gikk glipp av mens de gikk på studiespesialisering. Det betyr at det blir enklere å velge på nytt hvis man finner ut at man heller ønsker en yrkesfaglig utdanning.

Gjennom fem år har Høyre i regjering vist at vi mener alvor med vår yrkesfagssatsing. Tidligere har vi hevet lærlingtilskuddet. Vi har skjerpet kravet til bruk av lærlinger for bedrifter som vil vinne offentlige anbud og antall lærlinger i offentlig sektor har økt kraftig. Vi skal gi elevene mer praksis tidligere og gjøre fellesfagene på yrkesfag mer yrkesrettet. For første gang er det like mange elever som velger yrkesfag som studiespesialiserende. Det er bra, og viser at regjeringens løft for yrkesfagene fungerer.

Å gjøre det enklere å gå fra studiespesialisering til yrkesfag er enda et viktig tiltak som bidrar til å løfte yrkesfagene, og sørge for at vi får utdannet de fagarbeiderne vi trenger for fremtiden. Det er bra for den enkelte, bra for bedriftene og bra for samfunnet.

Turid Kristensen
Stortingsrepresentant for Høyre