Bengt Krystad og Kjersti Tveito likar at talet på heilt ledige i Tysvær er godt under to prosent. Men dei har fokus på dei som framleis er utan jobb og har fleire gratistilbod på NAV-kontoret i Aksdal.
Bengt Krystad og Kjersti Tveito likar at talet på heilt ledige i Tysvær er godt under to prosent. Men dei har fokus på dei som framleis er utan jobb og har fleire gratistilbod på NAV-kontoret i Aksdal.

Rekordlåg arbeidsløyse: – Me er der uansett