Ivar Braut ble vigslet til biskop 19. mars 2017, men ble etter et halvt år sykmeldt.
Ivar Braut ble vigslet til biskop 19. mars 2017, men ble etter et halvt år sykmeldt.

Ivar Braut går av som biskop

Biskopen i Stavanger bispedømme, Ivar Braut, har besluttet å gå av som biskop. Årsaken er helseproblemer det siste året.

Ivar Braut ble vigslet til biskop 19. mars 2017, men ble etter et halvt år sykmeldt. Han vil senere i høst gå over i vanlig prestetjeneste.

– Jeg ville gjerne ha fortsatt som biskop i Stavanger bispedømme. Jeg ble tatt så godt imot og mange har fulgt meg tett gjennom en svært spesiell tid. Stavanger er et bispedømme med mye hjertevarme og mange som ber. Jeg har møtt mange svært engasjerte frivillige og lønnede medarbeidere. Møter med politikere og andre ledere i Rogaland har også vært inspirerende, sier Ivar Braut.

Han har i lang tid slitt med en alvorlig øyesykdom og måtte etter langvarig behandling fjerne det ene øyet.

– Bispetjenesten er svært arbeidskrevende. Derfor ønsker jeg et alternativ der jeg kan gå tilbake til vanlig prestetjeneste, sier biskop Ivar Braut. I oktober regner han med å være i gang i prestetjeneste i Bjørgvin bispedømme, der han bor.

Det vil bli holdt avskjedsgudstjeneste for biskop Ivar Braut i Stavanger domkirke onsdag 3. oktober.