Birge Nymark var tilstades under møtet. Her slår han av ein prat med tidlegare ordførar Harald Stakkestad og rådmann Sigurd Eikje.
Birge Nymark var tilstades under møtet. Her slår han av ein prat med tidlegare ordførar Harald Stakkestad og rådmann Sigurd Eikje.

Snart kjem kjøpesentertomta i Aksdal for sal