Randi Rettedal (Frp) mener at kveldens saksliste i kommunestyret er et spill for galleriet, og at møtet ør avlyses.
Randi Rettedal (Frp) mener at kveldens saksliste i kommunestyret er et spill for galleriet, og at møtet ør avlyses.

Milliarder til fylkene – millioner til Tysvær

Fiskerikommuner- og fylkeskommuner får nå utbetalt til sammen tre milliarder fra havbruksfondet etter at regjeringen åpnet for ytterligere vekst i næringen. Tysvær får nær 15 millioner kroner av disse.

Tysvær kommune får nøyaktig 14.985.371 kroner noe Frp-poilitiker Randi Rettedal håper går til videreutvikling av næringen.
– Havbruksnæringen er Norges viktigste fremtidsnæring. De grepene regjeringen har gjennomført for vekst i næringen gir resultater på flere nivåer. Verdiskaping og skatteinntekter i den ene enden, og store gevinster for havbrukskommunene i den andre, sier Frp-politiker Randi Rettedal.
Havbruksfondet ble opprettet i 2016 og skal sikre havbruksfylker- og kommuner inntekter fra veksten i havbruksnæringen. Om lag 160 kommuner og 10 fylker får utbetalt midler, hvorav 87,5 prosent tilfaller kommunene, i henhold til Fiskeridirektoratets fordelingsnøkkel.
Representanter for regjeringspartiene er svært fornøyde med den solide veksten i utbetaling fra Havbruksfondet.

Skal stimulere kommuner
– Havbruksfondet er en ordning som skal stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen. Det er viktig for oss at disse midlene nå bidrar til fortsatt vekst i havbrukskommunene.
Etter flere år med mindre vekst har regjeringen åpnet for mer produksjon i næringen. Det nye «trafikklyssystemet» ble iverksatt i 2017 og skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst. Landet er delt inn i tretten fargelagte soner som avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.
– Dette er en fornuftig måte å gi tilbake til lokalsamfunnene på. Kommunene får kompensasjon for beslag av, og utvikling av sjøarealer. Det er en rettferdig ordning som samtidig sikrer vekst og utvikling, sier Randi Rettedal
Beregninger fra Sintef for 2017 viser at aktivitet knyttet til oppdrettsnæringen bidrar med over 62 milliarder kroner i total verdiskaping (bidrag til BNP) og 33 700 årsverk.