Joggedag på Førre skole. Foto: Mona Terjesen
Joggedag på Førre skole. Foto: Mona Terjesen

600.000 ekstra til idrettstiltak i Tysvær

Forrige tildelingsrunde av spillemidler i Rogaland gav rekordstore utbetalinger av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Førstkommende torsdag, 6. september, skal også rentemidler og inndratte midler utdeles, hvilket gir 3,6 mill. ekstra i potten.

«De 3,6 millioner kronene som tildeles ved møtet nå, er en ekstra tildeling som kommer fra rentemidler fra tidligere tildelinger, samt inndratte midler. For Venstre har det vært viktig å styrke rammebetingelsene for lokal idrett og fysisk aktivitet. Det er særlig gledelig at mange av tildelingene denne runden er til nærmiljøanlegg hvor man kan drive med uorganisert idrett.» utdyper Anja Berggård Endresen (V), som leder regional- og kulturutvalget i Rogaland Fylkeskommune.

Det er regional- og kulturutvalget i Rogaland Fylkeskommune som hvert år utdeler spillemidler på vegne av Kulturdepartementet. Utdelingen i mai 2018 var på 136 millioner, og midlene er øremerket bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inklusivt friluftsliv.

Årets tildeling var i seg selv hele 15,8 millioner høyere enn året før, og gjør Rogaland til det fylket som får de høyeste utbetalingene i landet.

«Særlig nærmiljøanleggene er arenaer som barn og unge flittig bruker, og innebærer ingen krav til drift, økonomi eller åpningstider. Nettopp disse anleggene er derfor en fantastisk arena for å både sikre god folkehelse og for å bidra til inkludering.» fortsetter Berggård Endresen.

I denne runden med tildelinger er det prosjekter i Tysvær som får ekstra tildelingsmidler:

Nærmiljøanlegg:
Lundal Vel: To tiltak på Lundal Vel nærmiljøanlegg / Flerbruksområde: 300 000
Tysvær kommune: Etablering av rundbaner, Førre skule: 300 000